Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA


Poniedziałek 900-1500
Wtorek 900-1500
Środa 900-1500
Czwartek 1000-1600
Piątek 900-1500

 

Regulamin biblioteki szkolnej >

Regulamin czytelni multimedialnej >

 

Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są postawą satysfakcjonującego funkcjonowania

w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie i rozwija

wyobraźnię ...[umożliwia] rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania

z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów".

/Manifest Bibliotek Szkolnych z 1998r./

      Biblioteka Gimnazjum nr 16 w Krakowie działa od 01.09.1999 roku. Lokal oraz część zbiorów biblioteka przejęła po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie. Zbiory biblioteki to 6 tysięcy woluminów oraz czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają odwiedzanie jej zarówno przed lekcjami jak i po lekcjach. Szeroko rozbudowany warsztat informatyczny biblioteki - katalogi, kartoteki, teczki tematyczne, dostęp do internetu pozwalają uczniom na uzyskanie potrzebnych im informacji, które wykorzystują na lekcjach, kółkach zainteresowań, a także przygotowując się do konkursów. Biblioteka oferuje także zbiory multimedialne (encyklopedie, multimedialne programy nauczania do poszczególnych przedmiotów, filmy). Centrum multimedialne, funkcjonujące w czytelni, wyposażone jest w 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner).