Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

Klasy DSD z szerzonym programem  języka niemieckiego.

 

 

 

 

Więcej na stronie ... tutaj >>>

Program DSD I  w klasach z rozszerzonym programem  języka niemieckiego jest realizowany  w naszej szkole od 9 lat.  Zajęcia  odbywają się w grupach (6 godzin tygodniowo) w oparciu o nowoczesne metody nauczania, m. in. metodą projektu. W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminu DSD I, który przeprowadzany  jest w klasie trzeciej. Deutsches Sprachdiplom (DSD I) – to dyplom poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1. Egzamin DSD przygotowuje, sprawdza i ocenia Ministerstwo Edukacji w Niemczech.

Egzamin składa się z:

•   Części pisemnej:
- czytanie ze zrozumieniem
- słuchanie ze zrozumieniem
- sprawność pisania

•    Części ustnej:
- 15-minutowa rozmowa indywidualna.


Uczniowie klas DSD odnoszą liczne sukcesy w konkursach języka niemieckiego. W roku szkolnym 2009/2010 6 uczniów  zostało laureatami Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Dwie uczennice z klas DSD otrzymały  w roku 2010 stypendium na 3-tygodniowy pobyt i naukę w gimnazjum w Bonn. Uczniowie klas DSD poszerzają swoją wiedzę i umiejętności językowe biorąc udział w wycieczkach edukacyjnych do Niemiec i Austrii.
Nasza szkoła należy również do sieci szkół partnerskich PASCH – Schulen Partner der Zukunft (Szkoły: Partnerami przyszłości). Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu edukacyjnego, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego.

 

Nasza galeria >>> ??????

 

    

 Wymiana młodzieży  partnerskich szkół: Gimnazjum 16 w Krakowie
i SchuleEins  w Berlinie w dniach 11.09- 16.09 2017 otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu od organizacji
JUGENDWERK - Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.